facebook

Halden Industriforening er en gammel, tradisjonsrik forening som har eksistert helt siden slutten av 1800-tallet.

Halden Industriforening arrangerer med jevne mellomrom medlemsmøter, hvor vi har interessante og aktuelle temaer/foredragsholdere. Medlemmene kan her hente inspirasjon og faglig “påfyll”. Vi samarbeider med andre næringslivsforeninger, f.eks. Strømstad. Mange saker kan bare løses ved samarbeide mellom ulike regioner, og over grenser.

Fredrikshalds Haandværks- og Industriforening ble etablert den 31. Januar i 1891 som en fortsettelse av Haandværksforeningen i Fredrikshald. Haandværksforeningen var allerede stiftet i 1870. Industri var da å betrakte som håndverkets ektefødte barn. Forbindelse med håndverket, mente man, førte til at industriens problemer kunne bli behandlet erfaringsmessig på samme måte. Industriens særegne utvikling skjøt stadig vekst med særlige problemer. Dette førte med seg spørsmålet om deling av foreningen.

Dette ledet til at Fredrikshald Industriforening ble stiftet 17. Juni 1920.

Foreningen ble et viktig forum for å belyse, diskutere og finne løsninger på problemer som fulgte med den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen. De problemer som var aktuelle da, er ganske fjerne for oss i dag. Eksempelvis kan nevnes nedleggelse av gassverket, bygging av Brekke kraftstasjon, etablering av infrastruktur som havn, veier (Svinesundbro), telegrafbygning, industriens innkjøp av luftvernskys, utstedelse av betalingsmidler (penger) under okkupasjonen, råvaremangel og rasjonerings- problemer m.m.

Foreningen arbeidet med stor oppmerksomhet på kommunikasjon med uteverdenen og utarbeidet egne prioriteringslister for myndighetene. Av andre aktiviteter som belyser innsatsen kan nevnes at man i 1957 holdt kurs i “Bearbeiding av hårdmetaller” med innleiet bistand fra Statens Teknologiske Institutt. Dette var for arbeidere og funksjonærer i medlemsbedriftene. Denne innsatsen har hatt stor betydning for veksten i verktøyindustrien som har blitt vesentlig i Halden.

Halden Industriforening deltok aktivt i nyetablering av ny industri og etablering av undervisning. Foreningen gikk inn – også som aksjonær – i etablering av industribygg på Sørlifeltet. Dette ble påbegynt i 1967.

Onsdagskveld utenfor Fønix. Bilde av Jens-Chr Strandos

Onsdagskveld utenfor Fønix. Bilde av Jens-Chr Strandos

Industrien gjennom gikk en stor forandring. Skotøyindustrien med sine henimot 20 bedrifter opphørte, og underleverandørene til disse måtte finne andre aktiviteter. Bomullspinneriet som var hjørnestensbedrift ble nedlagt. Flere andre vel etablerte bedrifter fikk samme skjebne. Saugbrugsforningen ble sterkt rasjonalisert og omstrukturert. Arbeidsledigheten i Halden økte til mellom 15 -20 %. Industriforeningen var ikke giret for disse nye utfordringer, omstillinger og omstruktureringer i samfunnet og medlemmene mistet interessen for foreningen.

Dette medførte at Halden Industriforening ble totalt revitalisert (29. Juni 1984) med nye vedtekter og ny giv. Vedtektene er de samme i dag. Det ble spesielt lagt vekt på samarbeid med politikere, myndigheter, offentlig administrasjon og nasjonale arbeidsgiverforeninger. Dette resulterte bl.a. i utarbeidelse rullerende næringsplaner og andre aktiviteter som styrket felles innsats og konkurranseevne. Det ble lagt stor vekt på å styrke samarbeidet mellom industri, skole og forskning.

Et av de største engasjementene i foreningen var samarbeid med industrien i nedre Glomma regionen om å etablere lokal flyplass for Østfold, noe som var meget nær ved å lykkes.

Medlemstallet har holdt seg stort sett på samme nivå. En av de nye utfordringene er å yte assistanse og ivareta interesser for de nyetablerte Informasjonsteknologi bedriftene som er etablert de siste årene i It og miljøbyen Halden.