facebook

Halden Industriforening er en gammel, tradisjonsrik forening som har eksistert helt siden slutten av 1800-tallet.

Halden Industriforening arrangerer med jevne mellomrom medlemsmøter, hvor vi har interessante og aktuelle temaer/foredragsholdere. Medlemmene kan her hente inspirasjon og faglig “påfyll”. Vi samarbeider med andre næringslivsforeninger, f.eks. Strømstad. Mange saker kan bare løses ved samarbeide mellom ulike regioner, og over grenser.

På denne siden har vi listet opp noen punkter som Halden Industriforening jobber etter. Vi gjør det vi kan for at alle punktene blir fulgt til en hver tid. Foreningen befatter seg ikke med ivaretagelse av spørsmål som hører til under arbeidstvistloven.

Følgende punkter gjelder for foreningen:

  • Å ivareta og fremme industriens interesser innad som utad overfor lokale myndigheter og publikum.
  • Å virke til styrkelse av solidaritet, samarbeid og god omgangstone mellom medlemmene.
  • Å støtte medlemmenes interesse i alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige organer finner dem medvirken, uttalelser eller initiativ påkrevet.
  • Å avholde møter, eventuelt med foredrag til behandling av felles eller almene spørsmål som kan være av interesse for medlemmene.
  • Å samarbeide med andre næringslivsforeninger om saker av felles interesse.
  • Å arbeide for å utvikle distriktets industrielle miljø og medvirke til å legge forholdene til rette for nyetablering.